آیا ماسک اکسیژن به شما زمان کافی برای تنفس را می دهد؟

ماسک های اضطراری زرد رنگ اکسیژن یکی از بخش های ضروری در تامین ایمنی پرواز می باشد. اگر کابین هواپیما دچار افت فشار شود, محفظه ای بالای صندلی شما که ماسک اکسیژن درون آن قرار دارد به صورت خودکار باز می شود. به شما گفته می شود که براساس دستورالعمل ایمنی "در حالیکه بر روی صندلی خود نشسته اید, سریعا نزدیکترین ماسک اکسیژن به خود را محکم به سمت پایین بکشید تا جریان گاز اکسیژن لازم برای تنفس آغاز شود، خرید بلیط هواپیما.

آیا ماسک اکسیژن به شما زمان کافی برای تنفس را می دهد؟ - خرید بلیط هواپیما

زمانیکه ماسک اکسیژن به سمت پایین کشیده می شود چه اتفاقی می افتد؟
به طور کلی دو نوع سیستم برای تولید اکسیژن در ماسک های هواپیما وجود دارد:

سیستم چندراهه گازی:

در این سیستم ها تمامی ماسک ها به یک مرکز تولید اکسیژن متصل شده اند. زمانیکه یک ماسک به سمت پایین کشیده شود, اکسیژن تنها برای همان ماسک تامین می شود کل سیستم معمولا می تواند در کابین خلبان و یا در مکانی دیگر در هواپیما راه اندازی مجدد شود.   

سیستم تولید شیمیایی اکسیژن

در این سیستم ها هر ماسک به یک سیستم تولید شیمیایی اکسیژن متصل شده است.  با پایین کشیدن ماسک, سوزن شلیک ژنراتور حذف و این باعث اشتعال مخلوطی از سدیم کلرید و پودر آهن می شود که در نتیجه ی آن  اکسیژن برای تمامی ماسک ها در کابین تامین می شود. در زمان تولید اکسیژن ژنراتور به شدت داغ خواهد بود و نباید آن را لمس کرد. در همین حین ممکن است بوی سوختگی احساس شود و مسافران آن را یک هشدار تلقی کنند ولی این بوی سوختگی یکی بخش طبیعی از واکنش شیمیایی است.  زمانیکه ماسک کشیده شود دیگر امکان قطع جریان اکسیژن وجود نخواهد داشت. باید یادآور شدکه سیستم های تولیدکننده ی اکسیژن فقط به صورت موقت که معمولا بین 14 تا 20 دقیقه است, اکسیژن را تامین می کنند که البته این زمان برای اینکه خلبان ارتفاع را کاهش داده تا حدی که هوای قابل تنفس وجود داشته باشد, کافی است. 

نویسنده : سارا مصطفی پور


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس