پروازهای شبانه در اردبیل دایر می شود

معاون اجرایی اداره کل فرودگاههای استان اردبیل گفت: شرکت آسمان پروازهای شبانه در اردبیل دایر می کند. محمد قصابی افزود: ساعت این پرواز از اول خرداد روزهای شنبه ساعت ۲۱ از تهران به اردبیل و ساعت ۲۲ و ۲۵دقیقه در مسیر بالعکس خواهد بود. وی از افزایش برنامه های پروازی شبانه شرکت آسمان در مسیر تهران ، اردبیل و بالعکس تا چند روز آینده خبر داد. او گفت: هر هفته حدود ۵۰ برنامه پروازی از فرودگاه اردبیل به مسیرهای تهران ، مشهد و نجف انجام می شود و به زودی برنامه های پروازی از فرودگاه اردبیل به مسیر استانبول و بالعکس نیز برقرار خواهد شد.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس