بازگشت هواپیمای تهران به رشت به مهر آباد

بازگشت هواپیمای تهران  به رشت به مهر آباد

پرواز شماره 844 هواپیمایی آسمان که ساعت 4/30دقیقه مهرآباد را به مقصد فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت ترک کرد در نیمه راه دچار نقص فنی شد . این هواپیمای فوکر 100به دلیل نقص فنی درب هواپیما از ادامه مسیر باز ماند و خلبان هواپیما را به فرودگاه باز گرداند . گفتنی در حال حاضر مسافرین  این پرواز  در داخل هواپیما به سر می برند و تعدادی از مسافرین که وحشت زده بودند حاضر به پرواز مجدد نشده و هواپیما را ترک کردند.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس