برقراری پرواز مشهد - آبادان

شرکت هواپیمایی تابان پرواز در مسیر مشهد - آبادان را آغاز کرد. با برقراری این پرواز، تعداد پروازهای هفتگی این شركت در فرودگاه به 140 پرواز رسید. ایرنا:غلامرضا دهقانی زاده مدیر فرودگاه آبادان با اشاره به استقبال مسافران عراقی از پروازهای زیارتی گفت: مثلث همجواری منطقه با مرز كشور عراق، مسافران عراقی و فرودگاه آبادان مثلث تغییر و تحول است که شركت هواپیمایی تابان با استفاده از این ظرفیت اقدام به برقراری پرواز در مسیر مشهد - آبادان - مشهد در روزهای دوشنبه و پنج شنبه کرده است. وی خاطرنشان کرد: با برقراری این پروازها شمار پروازهای فرودگاه آبادان به بیش از 140 پرواز هفتگی رسید. گفتنی است؛ از فرودگاه آبادان در مسیرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، كویت و شارجه با همكاری شركت های هواپیمایی ایران ایر، ایران ایرتور، آسمان، كیش، زاگرس، قشم ایر، تابان، آتا و ایرعربیا پرواز انجام می شود.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس