انتصاب در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

مه‌آبادی٬ رئیس و اعضای کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را منصوب کرد. رحمت‌اله مه‌آبادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، غلامحسین باقریان عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و نظارت را به‌ عنوان رئیس کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی منصوب و طی ابلاغ‌های جداگانه اعضای دیگر این کمیته را تعیین کرد. بر این اساس شهرام خلج‌زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ و بودجه به‌عنوان دبیر٬ علی‌اکبر دلوریان‌زاده(مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی)٬ محمدباقرقاسم‌زاده(مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی)٬ صفرمحمد جعفری‌پور(معاون دفتر برنامه و بودجه) و علی رحمانی‌نیا(رئیس گروه سیستم‌های جامع هوانوردی) به عنوان اعضای این کمیته معرفی شدند.
وظایف کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی به شرح ذیل است:

- تهیه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دستگاه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.

- طراحی مدل مدیریتی نوین برای اداره و ارائه خدمات دستگاه و بازنگری در شیوه انجام وظایف و فعالیت‌ها در راستای تحقق ماموریت‌های اصلی دستگاه.

- شناسایی واحدها، وظایف، فعالیت‌ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به سایر فعالان.

- تعیین شیوه‌های مشارکت و واگذاری مانند برون سپاری‌، مشارکت، شراکت، واگذاری مدیریت، خصوصی‌سازی و خرید خدمت برای انجام وظایف و فعالیت‌های دستگاه.

- تهیه برنامه عملیاتی واگذاری تصدی‌ها شامل عناوین خدمات و فعالیت‌ها، سهم هر کدام از واحدهای وابسته و استانی، اولویت‌ها، اهداف کمی، زمان بندی‌، شیوه واگذاری‌ها، مقررات و نظایر آن.

- تهیه برنامه اجرایی برای توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی مرتبط با ماموریت‌های اصلی دستگاه نظیر: آموزش، اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی.

- راهبری استقرار و نظارت بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدی‌ها و واحدهای عملیاتی دستگاه به سایر بخش‌ها و تدارک زیرساخت‌ها و منابع.

- تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی جهت تفویض اختیار و تمرکز زدایی.

- بررسی و ساماندهی شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها و سایر مجامع تصمیم‌گیری.

- طراحی ساختار مناسب، چابک و تسهیل‌گر.

- تعیین استانداردهای کیفی خدمات دستگاه.

- تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها.

- تهیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی شامل؛ اهداف، روش‌ها، اولویت‌ها، زمانبندی براساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب.

- طراحی نظام مدیریت عملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کمیت، قیمت و زمان ارائه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده.

- طراحی و راهبری استقرار مدل‌های مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات‌، نظام‌های تصمیم‌گیری، مدیریت دانش، نظام‌های توسعه نظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام‌های شراکت (برون‌سپاری، خصوصی‌سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و...) زیرساخت‌های نظام‌های حقوقی.

- استانداردسازی تجهیزات، ساختمان‌ها و فضاهای اداری و استقرار و اجرای آن.

تمامی تصمیمات این کمیته باید به تصویب شورا برسد مگر مواردی خاص که از طرف شورا به آن تفویض شده باشد. امید است با استعانت از پیشگاه حضرت حق و بهره‌گیری از تخصص و تجارب خود و همکاری و همیاری سایر اعضا در راستای نیل به اهداف و وظایف، تبیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلان و سایر برنامه‌های مورد نظر شرکت منشأ اثر باشید.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس