پرونده قضایی بدهی ایرلاین ها به شرکت فرودگاه ها باز است

رمعصومه ابراهیمی میزان بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها را حدود هفت تریلیون ریال(700 میلیارد تومان) اعلام کرد. وی افزود: بیشترین این بدهی‌ها مربوط به 4 شرکت بزرگ هواپیمایی است که یکی از آنها باوجود تمهیدات در نظر گرفته شده، هیچ اقدامی برای پرداخت بدهی خود نکرده، اما همچنان از خدمات ما در فرودگاه‌ها استفاده می کند. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با قدردانی از ایرلاین هایی که برای پرداخت بدهی خود اقدام کرده‌اند، گفت: این ایرلاین‌ها در استفاده از امکانات فرودگاهی با هیچ محدودیتی روبرو نخواهند بود. وی بی توجهی برخی ایرلاین‌ها به اقدام برای تسویه بدهی‌های خود، آن را نوعی کم‌ لطفی توصیف کرد و با اشاره به اینکه پرونده قضایی برخی شرکت‌های هواپیمایی همچنان باز است، از آنان خواست شرکت فرودگاه‌ها را به ادامه راهکار قضایی سوق ندهند، چرا که راهکار قضایی باید آخرین گزینه باشد. عضو هیات مدیره و مدیرکل حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران امسال را آخرین فرصت برای پرداخت بدهی شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد و افزود: ما در حال ایجاد تمهیداتی هستیم که پرداخت بدهی شرکت‌ها به ما در روندی قانونی قرار بگیرد و فرصت هرگونه تخطی از ایرلاین گرفته شود. ابراهیمی با بیان اینکه شرکت فرودگاه‌ها یک شرکت درآمد هزینه ‌یی است، پرداخت بدهی شرکت‌ها را نوعی تکلیف خواند و تصریح کرد: خودداری ایرلاین‌ها از پرداخت به ‌موقع بدهی خود به شرکت، در واقع محروم کردن مردم از دریافت خدمات بهتر و بیشتر در فرودگاه‌ ها است. به گزارش ایرنا، هم اکنون تعدادی از شرکت هواپیمایی بیش از هفت تریلیون ریال( 700 میلیارد تومان ) به شرکت فرودگاه ها و 10 هزار میلیارد ریال(یک هزار میلیارد تومان) به شرکت ملی نفت ایران بابت سوخت بدهکار هستند و دولت اخیرا تهاتر شدن این بدهی ها را با بخش های مختلف تصویب کرده است.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس