کمتر از 5 درصد پرواز‌ها با تاخیر بیش از 2 ساعت انجام می‌شود

مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوری از کاهش قابل توجه شکایات مردم نسبت به گرانی بلیط‌های هواپیما خبر داد و گفت: درحال حاضر کمتر از 5 درصد پرواز‌ها با تاخیر بیش از 2 ساعت انجام می‌شود. کمتر از 5 درصد پرواز‌ها با تاخیر بیش از 2 ساعت انجام می‌شود مرتضی دهقان با بیان اینکه کمتر از 30 درصد پرواز‌ها در سطح کشور به صورت چارتری به‌فروش می‌رسد، اظهار داشت: بیش از 70 درصد پرواز‌های کشور به‌صورت سیستمی از سوی ایرلاین‌های مختلف به‌فروش می‌رسد بنابراین این نگاه مردم که بخش اعظم بلیط‌های هواپیمایی به‌صورت چارتری در ایام نوروز به فروش می‌رسد، صحیح نیست. وی با اشاره به نرخ بلیط‌های هواپیما گفت: آزادسازی نرخ سبب شده که نرخ بلیط‌ها متفاوت و رقابتی شود و مردم می‌توانند سفر خود را مدیریت کنند.
مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: در سال جاری میزان شکایات مردم نسبت به بحث گرانی پرواز‌ها نیز به‌صورت قابل توجهی کاهش یافته است چراکه ایرلاین‌ها توانستند نرخ‌ها را رقابتی و متعادل کنند به‌گو‌نه‌ای که این رقابتی‌سازی در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام شده است. وی در ارتباط با نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر ایرلاین‌ها و تاخیر پرواز‌ها گفت: در واقع بیشترین آسیب را شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها از ناحیه تاخیر پرواز‌ها دریافت می‌کنند هرچند درحال حاضر میانگین تاخیر پرواز‌ها "عادی" است. دهقان تصریح کرد: در حال حاضر ایرلاین‌ها به‌صورت پیامک مسافران را نسبت به تاخیر پرواز‌ها مطلع می‌کنند؛ البته باید مدنظر داشت که تاخیر پرواز‌ها در سطح کشور در مجموع حدود 30 درصد و "تاخیر بالای 2 ساعت" کمتر از 5 درصد است.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس