امنیت فرودگاه‌های کشور در شرایط خوبی است

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره‌ وضعیت تامین امنیت فرودگاه‌های کشور گفت:‌ وضعیت امنیت فرودگاه‌های کشور در شرایط خوبی به سر می‌برد. حسین ذوالفقاری درباره‌ وضعیت امنیت فرودگاه‌های کشور با تاکید بر این‌که (فرودگاه‌های کشور از لحاظ امنیتی در شرایط خوبی به سر می‌برد)، اظهار کرد:‌ همه موارد مورد نیاز برای تامین امنیت فرودگاه‌های کشور در شرایط مختلف پیش‌بینی شده است و تاکنون هیچ مشکلی در تامین امنیت فرودگاه‌های کشور و پروازهای داخلی و خارجی مشاهده نشده است. وی با تاکید بر این‌که (بطور کلی در همه روزهای سال تامین امنیت فرودگاه‌های کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است) گفت:‌ همواره تامین امنیت فرودگاه‌ها از اولویت امنیتی کشور محسوب می‌شود و در شرایطی که اخباری مبنی بر وجود مشکلی وجود داشته باشد تدابیر امنیتی مورد نیاز نیز افزایش می‌یابد. وی همچنین با اشاره به دستگاه‌های متولی تامین امنیت فرودگاه‌های کشور خاطرنشان کرد:‌ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران متولیان تامین امنیت فروگاه‌های کشور هستند.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس