کاهش سفرهای خارجی نوروزی ایرانیان

مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از کاهش سفرهای خارجی نوروزی ایرانیان خبر داد و گفت: از ۲۶ اسفند تا سوم فروردین تعداد ۶ هزار و ۱۱۵ سورتی پرواز در حوزه پروازهای داخلی و نشست و برخاست بین‌المللی انجام و توسط کنترلرهای واحدهای مراقبت پرواز کشور هدایت و کنترل شد. ابراهیم مرادی با تشریح آخرین وضعیت پروازها در ایام نوروز اظهار کرد: از ۲۶ اسفند تا سه فروردین در مدت هفت روز تعداد پروازهای داخلی حدود ۲۵ درصد رشد و تعداد نشست و برخاست‌های بین‌المللی نیز حدود پنج درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. وی افزود: در روز چهارشنبه ۲۶ اسفند ۸۴۲ پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه‌های کشور ثبت شد که ۵۶۴ نشست و برخاست مربوط به پروازهای داخلی و ۲۷۸ پرواز نیز سهم پروازهای خارجی بود. به گفته مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در روز پنجشنبه ۲۷ اسفندماه نیز ۹۴۴ پرواز در فرودگاه‌های کشور اعزام یا پذیرش شدند که از این تعداد مجموع پروازهای داخلی ۵۶۲ نشست و برخاست و مجموع نشست و برخاست بین المللی ۳۸۲ پرواز بود. مرادی با اشاره به اینکه در روز جمعه ۲۸ اسفندماه نیز ۹۹۸ نشست و برخاست داخلی و خارجی انجام شد افزود: از این میزان مجموع پروازهای داخلی٥٧٦ نشست و برخاست و مجموع پروازهای بین المللی ٤٢٢ نشست و برخاست بود. وی تصریح کرد: همچنین در روز شنبه ۲۹ اسفند ماه ۹۵۹ پرواز ورودی و خروجی داخلی و خارجی در فرودگاه‌های کشور به ثبت رسید که سهم نشست و برخاست‌های داخلی ۵۴۳ سورتی و تعداد پروازهای نشست و برخاست بین المللی نیز ۴۱۶ سورتی اعلام شد.
مرادی با اشاره به میزان پروازهای نخستین روز از سال ۹۵ گفت: در روز یکشنبه اول فروردین نیز در مجموع ۷۷۰ پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه‌های کشور وارد یا از فرودگاه‌های کشور خارج شدند که مجموع پروازهای داخلی ۴۹۷ سورتی و مجوع نشست و برخاست بین المللی ۲۷۳ سورتی ثبت و گزارش شده است. وی تاکید کرد: برای روز دوشنبه - دوم فروردین - نیز ۷۸۹ پرواز به ثبت رسید که سهم مجموع پروازهای داخلی ۵۱۸ سورتی و سهم مجموع نشست و برخاست بین المللی ۲۷۱ سورتی بود. مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اظهار کرد: اما در روز سه شنبه سوم فروردین در حوزه پروازهای داخلی ۵۳۹ سورتی پرواز و در حوزه نشست و برخاست بین المللی ۲۷۴ سورتی پرواز توسط واحدهای مراقبت پرواز کشور هدایت و کنترل شده اند که در مجموع حاکی از ۸۱۳ نشست و برخاست در سومین روز از سال ۹۵ دارد. مرادی افزود: طی روزهای اول و دوم فروردین پروازهای نشست و برخاست بین‌المللی ۱۰ درصد کاهش داشته است که از کاهش سفرهای خارجی نوروزی هموطنان حکایت دارد.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس