معرفی چهار شرکت هواپیمایی بدهکار به مراجع قضایی

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از معرفی چهار شرکت هواپیمایی به مراجع قضایی به دلیل بدحسابی در پرداخت بدهی‌های خدمات فرودگاهی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رحمت الله مه آبادی افزود: در سال جاری با جدیت این مسئله را دنبال می‌کنیم و به ایرلاین‌های بدحساب خدمات عمومی‌نخواهیم داد و از مردم نیز خواهیم خواست از این خطوط هوایی استفاده نکنند. وی درباره آخرین وضعیت وصول مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ایرلاین‌ها بابت استفاده از خدمات فرودگاهی گفت: در طول یک سال گذشته خویشتن داری کردیم و تلاش شد از روابط و ضوابط حرفه ای خود در حوزه خدمات رسانی به ایرلاین‌ها و تعامل با آنها عدول نکنیم. با این رویکرد شرایط خطوط هوایی را در نظر گرفتیم و اجازه دادیم فرصتی برای آزادسازی نرخ بلیت ایجاد شود تا شرکت‌های هواپیمایی نیز بتوانند نسبت به تقویت بنیه اقتصادی خود اقدام کنند. مه آبادی افزود: انتظار این بود که شرکت‌های هواپیمایی نیز به این خویشتن داری شرکت فرودگاه‌ها پاسخ مثبت دهند و نسبت به پرداخت بدهی‌های خود بابت استفاده از خدمات فرودگاهی اقدام کنند، اما متاسفانه برخی ایرلاین‌ها نه تنها چنین نکردند بلکه رفتارهای نامناسبی داشتند.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس