پروازهای فرودگاه کرمان به عتبات ۲.۵ برابر شد

پروازهای عتبات از فرودگاه کرمان طی فروردین امسال نزدیک به ۲.۵ برابر افزایش یافت. به‌گزارش روابط‌عمومی فرودگاه‌های کرمان؛ پروازهای عتبات فرودگاه کرمان در فروردین ماه سال گذشته 26 مورد بود که امسال به 68 پرواز افزایش یافت. همزمان با افزایش پروازها، تعداد جابجایی مسافر از این فرودگاه به فرودگاه‌های عراق نیز از 6577 نفر در فروردین ماه سال گذشته به 12197 مسافر در فروردین امسال افزایش یافت. همچنین میزان جابجایی بار مسافر در پروازهای عتبات در فروردین امسال 145342 کیلوگرم بود.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس