افزايش قيمت بليت استفاده از قطار و هواپيما را کاهش می دهد

رها سازی یک باره نرخ بلیت هواپیما و قطار به صلاح کشور نبوده و نارضایتی های بسیاری را رقم خواهد زد. ناصرعاشوری قلعه رودخانی با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت بلیت هواپیما و قطار در روزهای اخیر، گفت:‌ با توجه به وضعیت رکود و درآمد مردم افزایش هر نوع قیمتی به مصلحت نیست. نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه هر نوع افزایش قیمتی در بلیت حمل و نقل عمومی باید با منطق همراه باشد، افزود: در شرایط کنونی کشور، رکود حاکم بر بازار و سخت شدن شرایط زندگی برای مردم افزایش قیمت بلیت قطار و هواپیما به عدم استفاده مردم از آن ها منجر خواهد شد. این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه افزایش دومینووار قیمت بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس نادیده گرفتن شرایط زندگی قشر متوسط و ضعیف را درپی دارد، تصریح کرد: افزایش قیمت بلیت حمل و نقل عمومی تنها از منظر اقشار محدود مرفه توجیه پذیر است. این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه تشدید نظارت بر فعالیت سازمان هواپیمایی و حمل و نقل ریلی جهت ممانعت از رشد بی سابقه قیمت ها ضروری است، افزود: مصرف سوخت دولتی و دریافت یارانه از سوی ناوگان حمل نقل هوایی و زمینی ضرروت پایبندی آن ها با ثبات قیمتی در نرخ بلیت ها را مشخص می کند. عاشوری قلعه رودخانی ادامه داد: برداشتن نگرش سودجویی در تعیین نرخ بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس برای کمک به اقتصاد کشور ضروری است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ‌افزایش نرخ بلیت ها به مصلحت کشور نبوده و در صورت لزوم بررسی آن در مجلس صورت خواهد گرفت.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس