آمار مسافران هواپیما افزایش یافته است

 آمار تعداد مسافرانی که از حمل و نقل هوایی برای گردشگری استفاده می کنند، تقریبا ثابت است.کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی با بیان اینکه انتظار می رفت افزایش چشمگیری در تقاضا و مسافر هوایی رخ دهد، به عدم افزایش مطلوب تقاضا در این صنعت اشاره و تاکید کرد: باید مشکل شرکت ها در جذب فاینانس برای خرید هواپیمای نو دیده شود. علیرضا منظری اظهار داشت: در باره مبحث حمل و نقل هوایی باید این موضوع را مد نظر داشت که طبیعی است اقتصاد حمل و نقل از اقتصاد عمومی کشور تاثیرپذیر است. وی با بیان اینکه تعداد مسافران حمل و نقل هوایی کاهش نیافته است، ادامه داد: البته تفاوتی بین این دو وجود دارد و آن، این است که خدمات عمومی در حمل و نقل هوایی در اختیار مردم قرار می گیرد و مسافران در این حوزه به چند دسته گردشگر، تجار، مردم عادی و از این قبیل تقسیم می شوند. نماینده اسبق ایران در ایکائو (سازمان بین المللی هوانوردی) بیان کرد: آمار تعداد مسافرانی که از حمل و نقل هوایی برای گردشگری استفاده می کنند، تقریبا ثابت است چون عموما گردشگری در ایران به صورت زیارتی و همیشه موجود است و اقتصاد کلی تاثیری بر این موضوع ندارد و این بخش از مردم، امروز هم از هواپیما استفاده می کنند،خرید بلیط هواپیما.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس