نياز كشور به 581 فروند هواپيما در افق سند چشم انداز

مقصود سامانی در نخستین همایش تخصصی حمل و نقل صادراتی گفت: براساس پیش بینی ها، ترافیك حمل و نقل هوایی دنیا در 15 سال آینده همانند 15 سال گذشته به دو برابر افزایش خواهد یافت.سامانی افزود: در سال 2012 در منطقه خاورمیانه حدود 48 میلیون مسافر با شركت هواپیمایی تركیه، حدود 42 میلیون مسافر با شركت هواپیمایی امارات، 25 میلیون مسافر با شركت هواپیمایی سعودی و 19 میلیون مسافر با شركت هواپیمایی قطر جابجا شدند در حالی كه سهم شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) 6.4 میلیون مسافر بوده است.  دبیر انجمن شركت های هواپیمایی گفت : در سال 2013 شركت های هواپیمایی دنیا با 23 هزار هواپیما در پروازهای برنامه ای، بیش از سه میلیارد مسافر و48 میلیون تن بار در 40 هزار مسیر جابجا كردند و در این صنعت سالانه بیش از 2.2 تریلیون دلار گردش مالی ایجاد شده است.  سامانی اضافه کرد : ترافیك بار شركت های هواپیمایی در پروازهای زمان بندی شده نشانگر رشد سالیانه 5.8 درصد در سال های 1960 به بعد است البته پیش بینی ها تا سال 2025 همچنان رشد بیش از 6 درصدی را نشان می دهد. دبیرانجمن شركت های هواپیمایی گفت:مجموعه هواپیماهای فعال شركت های هواپیمایی داخلی از تعداد هواپیماهای هر یك از شركت های هواپیمایی قطر و تركیه كمتر است.وی متوسط سن ناوگان هوایی داخلی را حدود 20 تا 24 سال بیان كرد و گفت: این رقم در منطقه حداكثر 8 سال است و برای تحقق اهداف سند چشم انداز با توجه به رشد تقاضای سفر و جابجایی بار، كشور به حدود 581 فروند هواپیما نیاز دارد.سامانی افزود : بار جابجا شده از طریق حمل و نقل هوایی کشور از سال 1389 كه قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد روند نزولی داشته است و صادرات بار با هواپیما در سال 1389 که 59 هزار و 763 تن بود در سال 1390 به 51 هزار 630 تن رسید خرید آنلاین بلیط هواپیما. سامانی افزود: صادرات بار از طریق هواپیما در سال 1391 نیز روند كاهشی داشته و به 28 هزار و 804 تن رسیده است و این روند در سال 1392 نیز تكرار شد.وی افزود:افزایش قیمت تمام شده هر كیلوگرم بار صادراتی بدلیل افزایش نرخ سوخت پروازهای باری بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نبود پایداری و استمرار بار قابل حمل و نبود بار قابل حامل از مقاصد پروازی موجب كاهش سهم ایران ازبازار حمل و نقل هوایی شده است.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس