علت تاخیر پرواز‌ها عدم ورود هواپیما‌ها به فرودگاه مشهد بوده است

رییس روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد علت تاخیر شب گذشته در این فرودگاه را مربوط به عدم ورود هواپیما‌ها و تاخیر آن‌ها از مبدا عنوان کرد. علت تاخیر پرواز‌ها عدم ورود هواپیما‌ها به فرودگاه مشهد بوده است حسن جعفری گفت: پرواز‌های تاخیر شب گذشته مربوط به ایرلاین‌های ایران ایر و آسمان بوده است و علت تأخیر این ایرلاین‌ها دیر رسیدن و تاخیر آن‌ها در ورود بوده است. وی افزود: پرواز آسمان به شماره ۶۱۱ باید ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه مشهد را به مقصد تهران ترک میکرد که این پرواز در ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه صورت گرفته است.
مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد ادامه داد: همچنین مقصد بعدی ایرلاین آسمان به شماره پرواز ۶۳۷ شهر گرگان بوده است که این پرواز باید در ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه صورت می‌گرفت که در ساعت ۲۱:۴۷ دقیقه انجام شده است. جعفری افزود: دیگر ایرلاینی که در فرودگاه مشهد تاخیر داشته است هواپیمایی ایران ایر به شماره پرواز ۲۶۹ بوده است که باید در ساعت ۲۱:۵۵ دقیقه انجام میشد، اما با تاخیر در ساعت ۲ و ۱۲ دقیقه بامداد به تهران صورت گرفته و پرواز آخر هم مربوط به همین ایرلاین به شماره ۲۶۱ قرار بود ساعت ۲۲ انجام شود که در ساعت ۲۳:۴۰ دقیقه به مقصد تهران انجام شد.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس