جابجایی بیش از 3.5 میلیون مسافر در آذرماه/ افزایش 9 درصدی پروازها

در آذرماه امسال 3 میلیون و 546 هزار و 777 مسافر با 29 هزار و 874 پرواز در فرودگاه های کشور جابجا شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 9 درصدی هم در پرواز و هم در مسافر را نشان می دهد. ماهنامه آمار عملکرد فرودگاه های کشور که از سوی دفتر نوسازی و فناوری شرکت فرودگاه های کشور منتشر شده نشان می دهد در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه های کشور در آذر امسال، 29 هزار و 874 فروند نشست و برخاست هواپیما انجام شده که این رقم، در مقایسه با آذر ماه سال گذشته، 9 درصد رشد داشته است.همچنین در همین مدت 3 میلیون و 546  هزار و 777 مسافر اعزام و پذیرش شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.بر این اساس، در آذر امسال 34 میلیون و 911 هزار و 685 کیلوگرم بار و پست در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها ارسال و پذیرش شدند که در مقایسه با آذر سال گذشته، 9 درصد رشد داشته است.
پروازهای داخلی
بررسی جزیی تر آمار رسمی منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه های کشور، نشان می دهد که در آذر امسال، 23 هزار و 300 نشست و برخاست در بخش پروازهای داخلی، ثبت شده که این رقم، در مقایسه با ماه مشابه سال 93، 8 درصد رشد داشته است.همچنین در همین مدت زمان 2 میلیون و 706 هزار و 660 مسافر در بخش پروازهای داخلی، اعزام و پذیرش شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد افزایش داشته است.بر اساس این گزارش در آذرماه امسال 19 میلیون و 931 هزار و 583 کیلوگرم بار و پست در بخش پروازهای داخلی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها ارسال و پذیرش شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 9 درصد رشد داشته است.
پروازهای بین المللی
نگاهی به جدول پروازهای بین المللی نشان می دهد که در آذر امسال، 6 هزار و 574 نشست و برخاست ثبت شده که این رقم، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، 9 درصد رشد داشته است، این در حالی است که در همین مدت 795 هزار و 173 مسافر در بخش پروازهای بین المللی، اعزام و پذیرش شدند که این رقم در مقایسه با آذر سال گذشته 6 درصد افزایش داشته است.همچنین در آذر امسال 14 میلیون و 980 هزار و 102 کیلوگرم بار و پست در بخش پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها ارسال و پذیرش شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  8 درصد رشد داشته است.عملکرد فرودگاه ها در آذر امسال و مقایسه آن با ماه گذشته در پروازهای مسافری
بر اساس این گزارش، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در آذر 94 نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست 6 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 5 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 6 درصد افزایش داشته است.بررسی جزیی تر آمار رسمی منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه های کشور، نشان می دهد که در همین مدت زمان و در بخش پروازهای داخلی در نشست و برخاست 5 درصد افزایش، در اعزام و پذیرش مسافر 4 درصد کاهش، و در ارسال و پذیرش بار و پست 7 درصد کاهش وجود داشته است.همچنین در بخش پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در آذر امسال نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست 9 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 10 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 4 درصد کاهش وجود داشته است خرید بلیط هواپیما.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس