اقدامات سپاه درباره هواپیماهای جدید

سردار موسوی فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی در پاسخ به این سوال که سپاه حفاظت هواپیمایی آیا در خرید هواپیماها نظارتی دارد، گفت: نظارت بر خریدها جزء وظایف سپاه نیست اما به محض اینکه هواپیمایی به ایران ورود پیدا کند و تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد، سپاه اقدامات امنیتی خود را انجام می دهد.وی در ادامه در رابطه با دستاوردهای حفاظت هواپیمایی گفت: موفقیت های ۱۰۰ درصدی در ماموریت ها دستاورد حفاظت هواپیمایی بوده است و با توجه به حکم حضرت امام (ره) که به سپاه مستقیما ابلاغ فرمودند و از آن روزی که سپاه در فرودگاه مستقر شد تا امروز اتفاقی نیافتده است. سردار موسوی در این رابطه گفت: کارهای فرهنگی، کمک برای بهتر انجام شدن پروازها و برقراری آرامش برای مردم از جمله دستاوردهای دیگر سپاه حفاظت هواپیمایی بوده است خرید بلیط هواپیما.


هواپیمایی آسمان
هواپیمایی تابان
هواپیمایی آتا
هواپیمایی معراج
هواپیمایی ایران ایر
هواپیمایی کاسپین
هواپیمایی نفت
هواپیمایی قشم
هواپیمایی ایران ایرتور
هواپیمایی ماهان
هواپیمایی کیش ایر
هواپیمایی زاگرس